Fintech và

sản phẩm dịch vụ

Giọng nói thông minh

bao gồm nhận dạng giọng nói, nghe hiểu ý nghĩa, tổng hợp giọng nói và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trong dịch vụ CSKH thông minh, thẩm định thông minh, tư vấn đầu tư thông minh, v.v.

Công nghệ Ai (Trí tuệ nhân tạo)

Xem chi tiết

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ trí tuệ nhân tạo để hiểu ngữ pháp, phân tích ngữ nghĩa và hiểu ý nghĩa của văn bản tiếng Việt.

Xem chi tiết

Công nghệ nhận dạng hình ảnh

để hiểu nội dung video và hình ảnh chính xác, cung cấp kết quả nhận dạng thông minh nhanh chóng và đáng tin cậy để ngăn chặn và kiểm soát an ninh nội dung dùng cho việc chống gian lận, xác minh danh tính và khai thác thông tin.

Xem chi tiết

Machine Learning (Công nghệ máy học)

Công nghệ máy học, nghiên cứu cách máy tính mô phỏng hoặc thực hiện các hành vi học tập của con người để thu nhận kiến ​​thức hoặc kỹ năng mới và tổ chức lại cấu trúc kiến ​​thức hiện có để liên tục cải thiện tính năng tự thân,

Xem chi tiết

Dịch vụ công nghệ tài chính

Advanced Credit dựa trên cơ sở dữ liệu lớn và công nghệ máy học, đồng thời tích hợp nhiều thông tin khác nhau, thông qua kịch bản xem xét rủi ro tín dụng, kịch bản chuyển đổi đơn yêu cầu vay tín dụng của khách hàng  và kịch bản lãi suất cho vay, một sản phẩm chấm điểm tín dụng tiêu chuẩn được tạo ra bởi sự tích hợp hiệu quả.

Xem chi tiết

Công nghệ liên kết kinh doanh


          quyết định chiến lược bởi trí tuệ

Nhận dạng khuôn mặt/Nhận dạng hình ảnh động

Phát hiện cơ thể sống được sử dụng để phân biệt các biểu cảm của khuôn mặt người theo thời gian thực, ngăn chặn in 2D hoặc video clip bằng cách kiểm tra các chuyển động trên khuôn mặt của người sống

Cung cấp dịch vụ một cửa từ phát triển mô hình, đào tạo mô hình, đánh giá mô hình, triển khai dịch vụ đến dự đoán. Người lập mô hình có thể kết hợp các thành phần, thuật toán, mô hình và mô-đun đánh giá khác nhau thông qua nền tảng hoặc họ có thể phát triển các hệ điều hành của riêng họ

Khoản vay do doanh nghiệp vừa và

nhỏ/Tư vấn tài chính chuỗi

Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh tín dụng vừa, nhỏ và siêu nhỏ, sự tìm tòi hướng tới tương lai các công cụ công nghệ tài chính, vĐồng áp dụng các công cụ công nghệ tài chính để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển các hoạt động kinh doanh

Tư vấn tài chính xe ô tô

vĐồng Consulting bắt đầu song song việc tư vấn phân tích và tư vấn kinh doanh, giúp các tổ chức tài chính ô tô tìm kiếm các công cụ công nghệ tài chính tương thích hơn với trình độ quản lý và kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số

Tiếp thị Internet và tư vấn

 quản trị chất lượng người dùng

vĐồng Consulting giúp các tổ chức tài chính tiếp thị các sản phẩm phù hợp đến đúng người vào đúng thời điểm, đúng nơi và đúng cách thông qua những hiểu biết sâu sắc về các nhóm khách hàng; giúp các tổ chức tài chính hiểu được giai đoạn vòng đời của khách hàng và đánh giá hành vi của khách hàng  gồm: giá trị hiện tại, giá trị tiềm năng và giá trị tương lai từ đó, ngân hàng mang lại và đưa ra các chiến lược bán hàng, bán kèm, duy trì và giữ chân khách hàng

Dựa trên công nghệ thông tin, khoa học hiện đại như trí tuệ nhân tạo, máy học và công nghệ phân tích ngữ nghĩa, cấu trúc khổng lồ và dữ liệu người dùng phi cấu trúc được thu thập, xử lý và phân tích, chấm điểm rủi ro gian lận tín dụng đối với thông tin của người dùng

Fraud Score

Advanced Credit

Hệ thống tài chính và

xây dựng mô hình kiểm soát rủi ro

CSKH Thông minh

Các người máy dịch vụ khách hàng thông minh, thân thiện và đầy đủ tính năng cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp trong mọi lúc để khách hàng không còn phải xếp hàng chờ đợi và có thể tiết kiệm tới 68% chi phí lao động.

Nhận dạng kí tự quang học (OCR)

Nhận dạng tài liệu là một sản phẩm chức năng có thể xác định các tài liệu Giấy tờ tùy thân và biên lai khác nhau thông qua công nghệ Document Identity Verification có độ chính xác cao.

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết