vĐồng  Động lực ngành Fintech Việt Nam

Công nghệ thúc đẩy tài chính, tài chính tiếp nối tầm nhìn, cống hiến cho nền Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Sử dụng phương thức dữ liệu thông minh để cung cấp miễn phí danh sách đen quá hạn của

vĐồng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, công ty tài chính, cơ quan Nhà nước,… đồng

thời cung cấp các cảnh báo rủi ro tài chính

Cung cấp danh sách người dùng chất lượng cao thông qua công ty MOG cho các tổ chức tín dụng như FE Credit, MB Bank, Home Credit, UOB, VIB Bank, VP Bank, City Bank

Đánh giá tín dụng

1. Dựa trên công nghệ thông tin, phối hợp với các cơ quan quản lý tài chính tại Việt Nam, dựa trên những công nghệ khoa học tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, machine learning và công nghệ phân tích ngữ nghĩa, hoàn thành việc thu thập, xử lý và phân tích các dữ liệu kết cấu và phi kết cấu khổng lồ của khách hàng, đồng thời đánh giá định lượng rủi ro gian lận thông tin tín dụng của người dùng.

2. Dựa trên các hành vi quá hạn và gian lận đã phát sinh để xây dựng cơ sở dữ liệu danh sách gian lận lớn

3. Sử dụng phương thức dữ liệu thông minh để cung cấp miễn phí danh sách đen quá hạn của vĐồng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, công ty tài chính, cơ quan Nhà nước,… đồng thời cung cấp các cảnh báo rủi ro tài chính

4. Giúp các tổ chức tài chính và các cơ quan Nhà nước thực hiện quản lý bằng cách phân biệt và phân loại khách hàng, đồng thời sử dụng các chỉ số đánh giá định lượng để thiết lập các chiến lược rủi ro tài chính tương ứng

Tài chính thông minh

1. vĐồng liên kết hợp tác tín dụng toàn diện với Ngân hàng, cung cấp cho khách hàng dịch vụ khép kín từ Tham gia - Cấp quyền - Tiêu dùng, đảm bảo bảo mật thông tin, cải thiện trải nghiệm tạo tài khoản Ngân hàng đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro và tín dụng của 2 bên

2. Cung cấp danh sách người dùng chất lượng cao thông qua công ty MOG cho các tổ chức tín dụng như FE Credit, MB Bank Home Credit, UOB, VIB Bank, VP Bank, City Bank

Số hóa giao dịch

1. Hợp tác và liên kết chuyên sâu với nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán truyền thống và hiện đại tại Việt Nam, đồng thời nỗ lực thúc đẩy các dịch vụ thanh toán an toàn, tiện lợi và chuyên nghiệp

2. Kênh thanh toán giải ngân, sử dụng các kênh trực tuyến, hướng dẫn người dùng sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến, trau dồi thói quen giao dịch không tiền mặt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của toàn xã hội, thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội không tiền mặt tại Việt Nam